Artsenproletariaat ziet het licht

Actuality
Vincent Claes/Pascal Selleslagh

Op het einde van de zomer werden de competenties van artsen met een ‘000’-nummer uitgebreid. Tot dan waren ze vrij beperkt. De uitbreiding dreigt een ‘artsenproletariaat’ in het leven te roepen. Dat proletariaat kan consultaties afnemen of in ziekenhuizen werken.

Huid(k)uurtje AZ Maria Middelares wint Health Literacy Award

Actuality
Pascal Selleslagh

Health Literacy of gezondheidswijsheid is een actiepunt van deze regering en werd opgenomen in het huidige regeerakkoord. Maar voordien al sensibiliseerde deze prijs voor dit thema: mensen moeten zo goed mogelijk gezondheidsinformatie kunnen opzoeken, begrijpen en gebruiken. Daarin slaagden de diensten pediatrie en dermatologie wonderwel met hun project ‘huid(k)uurtje’.

Astma en vitamine D: wat met vitamine D-supplementen in de primaire en de secundaire preventie?

Congres
Dr. Dominique-Jean Bouilliez

Vitamine D-insufficiëntie komt vrij vaak voor. Volgens de WGO liggen een miljard mensen onder de aanbevolen spiegels. In die groep zitten logischerwijze veel astmapatiënten, ook al omdat ze meerdere risicofactoren gemeen hebben met vitamine D-insufficiëntie: obesitas, wonen in een stedelijk gebied, onvoldoende lichaamsbeweging… Moet men die mensen extra vitamine D geven? Een gesprek met Atul Gupta (Londen) in het kader van het Europese congres voor pneumologie in München.

Maggie De Block: “Ik zoek een consensus over het Riziv-nummer”

Actuality
V.C.
Catherine Fonck

Catherine Fonck (cdH) interpelleerde op 23 oktober Maggie De Block (Open VLD) over het lot van de studenten die nu onzeker zijn over hun toekomst.

Promoten van meer fysieke activiteit en minder sedentair gedrag bij kinderen: waarom en hoe?

Actuality
Greet Cardon, Marieke De Craemer, Ilse De Bourdeaudhuij, Maïté Verloigne

In de westerse landen en ook in Vlaanderen zijn de prevalentiecijfers van overgewicht en obesitas hoog, zelfs reeds bij jonge kinderen. Een ongezonde gewichtstoename wordt meestal veroorzaakt door het cumulatieve effect van drie gedragingen: weinig fysieke activiteit, veel sedentair gedrag en een ongezond voedingspatroon, ook wel energiegerelateerde gedragingen genoemd…

Leidersfiguren van doorslaggevend belang voor een optimaal teamfunctioneren

Actuality
Katrien Fransen, Filip Boen

De legendarische honkbalspeler Babe Ruth beweerde ooit: “De manier waarop een team in zijn geheel speelt, bepaalt het succes. Een team kan bestaan uit allemaal individuele wereldsterren, maar als ze niet samenspelen, is het team geen cent waard.” Teamvertrouwen en effectief leiderschap van spelers binnen het team (atleetleiderschap) worden vaak vooropgesteld als cruciale factoren...