Als de geest vlucht, moeten de longen het ontgelden…

Actuality
Dr. Dominique-Jean Bouilliez

Het roken van marihuana is zonder twijfel een oorzaak van COPD en ontsteking van de luchtwegen, toch bij hoge en chronische consumptie. Het lijkt ook een risicofactor voor longkanker te zijn, toch bij mensen die reeds op jonge leeftijd beginnen te roken. Dat is de conclusie van een team van de universiteit van Arkansas na een grondig literatuuronderzoek...

 

Published ahead of print.

Glykemiezelfcontrole op de testbank

Actuality
Dr. Jean-Luc Schouveller

ADA 2014, San Francisco

 

Diabetes type 1 of 2, insuline of geen insuline: zelfcontrole van de glykemie vormt de hoeksteen van een goede compliance. Het stelt de patiënt namelijk in staat om zijn diabetes in handen te nemen door het nemen van de juiste beslissingen op het vlak van voeding, lichaamsbeweging, aanpassingen van de therapie of het gedrag in geval van malaise om de vooropgestelde glykemiewaarden te bereiken en te behouden. Wat is van de talrijke mogelijke methodes echter de meest performante en/of de minst belastende?

 

Published ahead of print.

Diabetes type 1: TEENS levert alarmerende vaststellingen op

Actuality
Dr Jean-Luc Schouveller

ADA 2014, San Francisco

 

Er werd reikhalzend uitgekeken naar de resultaten van de studie TEENS, de grootste registerstudie die ooit op wereldschaal werd uitgevoerd bij jonge patiënten met diabetes type 1 (jonger dan 25 jaar). De studie veroorzaakte een schokgolf onder de deelnemers.

 

Published ahead of print.

De digitale revolutie zet zich voort!

Actuality
Ap. Nathalie Evrard

Gezondheid en internet, men kan er niet meer naast kijken. Van educatie inzake gezondheidszorg tot medische follow-up – dankzij de technologische vooruitgang is er geen afstand meer tussen patiënten en gezondheidswerkers enerzijds, en tussen gezondheidswerkers en medische of wetenschappelijke gegevensbanken anderzijds. Die revolutie begint ook stilaan door te dringen in het dagelijkse leven. Er zijn nu reeds veel patiënten die informatie over ziektes en geneesmiddelen zoeken en vinden op het internet.

Taks op liquidatiebonus nadert moment van de waarheid

Actuality
P.S.

De soap rond de liquidatiebonus komt in een stroomversnelling. Het Grondwettelijk Hof spreekt zich uit voor 1 oktober, de federale meerderheid moet kleur bekennen bij de start van het nieuwe politieke jaar.

Recreatief gebruik van morfinesulfaat volop in de lift volgens het OFDT

Actuality

Hoewel het gebruik van morfinesulfaat buiten het therapeutische kader niet nieuw is, stellen we pas sinds 2011 een toename van de vraag vast. Zo luidt de conclusie van Agnès Cadet-Taïrou en Michel Gandilhon van het Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT).