Mummies bewerken het imago van atherosclerose

Actuality
Dr. Michèle Langendries

Atherosclerose wordt doorgaans omschreven als een welvaartsziekte, gerelateerd aan ongunstige leefstijlgewoonten. Toch kan maar 70% van de prevalentie toegeschreven worden aan de klassieke risicofactoren, zoals hypertensie, lipidenstoornissen, roken en een zittend leven. Onderzoekers groeven in het verleden, om meer zicht te krijgen op omstandigheden die bepalend zijn voor atherosclerose.

Kinderartsen verdedigen rechten van het kind in het ziekenhuis

Actuality
P.S.

Op de dag van de rechten van het kind waarschuwen kinderartsen ervoor dat die rechten steeds meer in de verdrukking komen door besparingen in de ziekenhuizen. Ze vragen ook een tweesporenbeleid voor zowel medische als psychopedagogische aspecten.

‘Chaos in hoofdstuk IV’

Actuality
P.S.

Bij de terugbetaling van geneesmiddelen in hoofdstuk IV gebeuren soms ‘redelijk hallucinante zaken’, aldus Bvas-topman Luc De Clercq...

Minister Geens uitgenodigd voor mensonterend gevangenisverblijf

Actuality
Pascal Selleslagh

Het hoerataaltje bij de openstelling van nieuwe forensische psychiatrische gevangenissen – met douche, internet… voor iedere gevangene – deed dr. Dockx in de pen kruipen. De werkelijkheid ziet er voor heel wat geïnterneerden in onze gevangenissen immers nog heel anders uit. Dr. Dockx nodigt minister Geens uit om eens af te dalen naar de leefwereld van die gevangenen.

De Block: gejaagd door de wind, geremd door het geld

Actuality
P.S.
Maggie De Block

De beleidsnota van Maggie De Block geeft verder de richting aan die de minister uit wil, al is het document niet bindend. In 2015 moeten we geen trendbreuk verwachten, maar het zou wel eens kunnen dat we in 2019 in een heel ander gezondheidslandschap ontwaken. Als er tenminste genoeg centen zijn om van droom naar daad te gaan.

Contingenteringsrel koren op de molen van staatshervormers

Actuality
P.S.

In een brief namens het Vlaams Geneeskundigenverbond vraagt voorzitter Jan Dockx zich af of Vlaanderen gestraft moet worden voor 15 jaar goed beleid inzake de artsenopleiding. En moeten de Franstaligen beloond worden voor 15 jaar wanbeleid ter zake?