Hartfalen… Ik zet me in. En u?

Actuality
Walter Smolders

Meer dan 200.000 Belgen lijden aan hartfalen. Hartfalen is een chronische, progressieve aandoening met een hoge sterfte - de overleving bij hartfalen is slechter dan bij veel soorten kanker - en heeft ook zeer negatieve invloed op de levenskwaliteit van de patiënten. Hartfalen weegt ook zwaar op het budget voor de gezondheidszorg omdat patiënten met hartfalen vaak in het ziekenhuis worden opgenomen. Om al die redenen hebben 8 actoren uit de gezondheidssector hun krachten gebundeld om initiatieven voor een betere educatie en behandeling van de patiënten te promoten. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de actie steunen ten aanzien van de gezondheidsautoriteiten. Dat is heel eenvoudig: u tekent de onlinepetitie en vraagt uw patiënten en hun familie om dat ook te doen.

 

Een interview met dr. Walter Smolders (AZ Klina, Antwerpen).

Nutritie op intensieve zorgen: nog veel onbekenden

Actuality
Dr. Dominique-Jean Bouilliez
Jean-Charles Preiser

34th International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine, 18-21 maart

 

Nutriënten of voedingssupplementen situeren zich in het grensgebied van de klassieke therapieën en nutritie. Het zijn vitaminen, mineralen, fytotherapeutische producten, aminozuren en allerhande stoffen zoals orgaan- of klierextracten. Deze kunnen op verschillende manieren worden toegediend (tabletten, vloeistoffen, poeders, extracten of concentraten, repen). Ze werden in 1994 in de DSHEA (Dietary Supplement Health and Education Act) gedefinieerd als producten die geen geneesmiddelen zijn en die kunnen worden geassimileerd langs orale weg. Wat mogen we ervan verwachten op intensieve zorgen?

 

Published ahead of print.

Ziekte van Fabry: diagnostisch dwalen, een vermijdbare realiteit

Actuality
Dr. Dominique-Jean Bouilliez

De ziekte van Fabry wordt gemiddeld na ongeveer 20 jaar gediagnosticeerd, meer bepaald omdat de symptomen atypisch zijn (acroparesthesie, buikpijn, hypohidrose, angiokeratomen, cerebrovasculaire accidenten, duizeligheid…). De duur van dit diagnostisch dwalen kan worden verminderd door bijzondere aandacht te besteden aan de genealogie, of door een doordachte screening van patiënten met hypertrofische cardiomyopathie. Een overzicht naar aanleiding van het 3rd BeLux symposium on Fabry disease, georganiseerd door het Instituut voor Pathologie en Genetica (Gosselies) en het UZA.

 

Published ahead of print.

Mededeling van Will-Pharma

Actuality

Will-Pharma wenst mee te delen dat zij een vergunning gekregen heeft om Donnafyta Premens®, geregistreerd als geneesmiddel, op de markt te brengen.

Gonartrose: het behandelingsmodel geformuleerd door de ESCEO is bovenal afgestemd op de praktijk

Congres
Dr. Dominique-Jean Bouilliez
Jean-Yves Reginster

Artrose is de meest voorkomende chronische musculoskeletale aandoening, die verantwoordelijk is voor een aanzienlijke morbiditeit. Met de veroudering van de bevolking nemen ook de maatschappelijke kosten van de aandoening jaar na jaar toe. De behandeling van deze aandoening is echter complex wegens het heterogene karakter ervan, de afwezigheid van een rechtstreeks verband tussen de pijn en de ernst van de aandoening, de frequente aanwezigheid van comorbiditeiten en de bijwerkingen die verband houden met de aangeboden behandelingen...

 

Published ahead of print.

Wat gebeurt er met onze honoraria?

Actuality
V.C.
Roland Lemye

In het memorandum dat de Bvas in het kader van de verkiezingen van 25 mei naar de partijvoorzitters stuurde, interpelleerde het artsensyndicaat de politici over de evolutie van het financieringssysteem van de ziekenhuizen en de bezoldiging van de artsen. Enkele vragen en voorstellen uit het memorandum.